Cách mở khóa file Word bị khóa đơn giản, chi tiết nhất 2023

Cách mở khóa file Word bị khóa đơn giản, chi tiết nhất 2023 là ý tưởng trong nội dung bây giờ của chúng tôi Binhphap37ke.vn . Theo dõi nội dung để tham khảo nhé.

Để bảo mật tài liệu quan trọng trong file Word, việc thiết lập mật khẩu cho file là một điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề quên mật khẩu sau một thời gian dài không sử dụng cũng rất phổ biến. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách mở khóa file Word khi quên mật khẩu bảo vệ, cùng theo dõi nhé!

Bài hướng dẫn được thực hiện trên laptop HP với phiên bản Word 2019, ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện trên các phiên bản Word 2010, 2013, 2016 với thao tác tương tự.

1Mở khóa file Word quên mật khẩu bằng WordPad

Bước 1: Chọn vào file Word mà bạn muốn mở. Sau đó, nhấn chuột phải > Chọn Open with > Chọn Choose another app.

Nhấn chuột phải > Chọn Open with > Chọn Choose another app

Bước 2: Bạn chọn vào WordPad và nhấn OK để mở file Word bằng phần mềm WordPad.

Chọn vào WordPad và nhấn OK

Bước 3: Sau khi mở thành công file Word trên phần mềm WordPad, bạn có thể sao chép, chỉnh sửa file một cách bình thường.

Mở thành công file Word trên phần mềm WordPad

2Mở khóa file Word quên mật khẩu bằng Notepad

Bước 1: Đầu tiên, bạn mở file Word và nhấn chọn File.

Nhấn chọn File

Bước 2: Chọn vào Save As.

Chọn Save As

Bước 3: Bạn lưu file Word ở định dạng Word XML Document (.xml) trong mục Save as type. Sau đó, nhấn Save để lưu lại.

Lưu file Word ở định dạng Word XML Document

Bước 4: Chọn vào file Word ở định dạng .xml mà bạn vừa lưu. Sau đó, nhấn chuột phải > Chọn Open with > Chọn Notepad.

Nhấn chuột phải > Chọn Open with > Chọn Notepad

Bước 5: Sau khi tài liệu được mở trên Notepad, bạn chọn vào Edit > Chọn Replace hoặc có thể nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + H.

Chọn vào Edit > Chọn Replace

Bước 6: Tại mục Find what bạn nhập w:enforcement=”1″ và mục Replace with bạn nhập w:enforcement=”0″. Sau đó, nhấn Replace all để thay thế.

Nhập chuỗi tại mục Find what và mục Replace with

Lưu ý: Nếu bạn không tìm thấy chuỗi ký tự trên thì tại mục Find what bạn nhập lại chuỗi w:enforcement=”on” và mục Replace with bạn nhập w:enforcement=”off”. Sau đó, nhấn Replace all để thay thế.

Bước 7: Tiếp theo, bạn nhấn File > Chọn Save để lưu lại.

Nhấn File > Chọn Save

Bước 8: Bạn mở lại file Word được lưu ở dạng .xml và chọn File.

Mở lại file Word được lưu ở dạng .xml

Bước 9: Chọn Save As.

Chọn Save As

Bước 10: Chọn lưu file Word ở định dạng .doc hoặc .docx trong mục Save as type. Sau đó, nhấn Save để lưu lại. Vậy là bạn có thể mở file và chỉnh sửa như bình thường.

Chọn lưu file Word ở định dạng .doc hoặc .docx

3Mở khóa file Word quên mật khẩu bằng cách đổi tên thành .zip/.rar

Bước 1: Chọn vào file Word, nhấn chuột phải và chọn Rename.

Nhấn chuột phải và chọn Rename

Bước 2: Bạn đổi đuôi định dạng của file Word từ đuôi .docx thành .zip.

Đổi đuôi định dạng của file Word từ đuôi .docx thành .zip

Lưu ý: Nếu máy tính của bạn không hiển thị định dạng file, bạn chọn vào View trên thanh Menu > Chọn File name extensions.

View trên thanh Menu > Chọn File name extensions

Bước 3: Sau đó, nhấn Yes để chấp nhận lưu file mới với định dạng .zip.

Nhấn Yes để chấp nhận lưu file mới với định dạng .zip

Bước 4: Bạn chọn vào file .zip vừa lưu, nhấn chuột phải > Chọn Open with > Chọn Windows Explorer.

Nhận chuột phải > Chọn Open with > Chọn Windows Explorer

Bước 5: Bạn chọn vào mục word.

Chọn vào mục word

Sau đó, xóa file settings.xml.

Xóa file settings.xml

Bước 6: Bạn sửa đuôi file .zip thành .docx.

Sửa đuôi file .zip thành .docx

Bước 7: Bạn mở lại file Word và lúc này bạn có thể chỉnh sửa tài liệu tùy ý.

Mở lại file Word

4Mở khóa file Word quên mật khẩu bằng phần mềm

Bước 1: Đầu tiên, bạn tải và cài đặt phần mềm Recover Excel File Password​ theo liên kết TẠI ĐÂY.

Bước 2: Sau khi cài đặt xong, mở phần mềm. Sau đó, nhấn vào mục Word và chọn Next.

Nhấn vào mục Word và chọn Next

Bước 3: Nhấn Open để chọn file Word bạn muốn tìm mật khẩu.

Nhấn Open

Bước 4: Bạn chọn file Word và nhấn Open để tải file Word lên.

Chọn file Word và nhấn Open

Bước 5: Sau đó, bạn nhấn Recover để phần mềm bắt đầu dò tìm mật khẩu. Thời gian dò tìm nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào độ mạnh, dài của mật khẩu.

Nhấn Recover

Bước 6: Sau khi dò tìm xong, mật khẩu sẽ được hiển thị lên màn hình.

Mật khẩu sẽ được hiển thị lên màn hình

5Mở khóa file Word quên mật khẩu trực tuyến

Bước 1: Bạn nhấn vào liên kết TẠI ĐÂY.

Bước 2: Chọn Drop file to upload để tải file Word cần mở khóa.

Chọn Drop file to upload

Bước 3: Bạn chọn file Word và nhấn Open để tải file Word lên.

Chọn file Word và nhấn Open

Bước 4: Sau một vài phút, màn hình sẽ hiển thị mật khẩu của file Word, bạn có thể dùng mật khẩu này để mở file Word và có thể chỉnh sửa được văn bản trong file.

Màn hình sẽ hiển thị mật khẩu

Mời bạn tham khảo một số phần mềm Microsoft đang kinh doanh tại Binhphap37ke.vn:

Trên đây là hướng dẫn cách mở khóa lại file Word khi quên mật khẩu. Mong rằng từ những hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể thực hiện thành công!