[GIỚI THIỆU] Hoạt Động Đấu Hoàng Thành

 Xin chào các Chúa CôngHồng Tụ giới thiệu đến các Chúa Công thêm một hoạt động cực kỳ Hấp Dẫn:

THIÊN HẠ ĐỀ NHẤT

Mô tả Tranh Đoạt:

1. 5 quân đoàn vào vòng trong. 5 quân đoàn sẽ phụ trách trấn thủ 1 cổng thành, số quân thủ thành ở trong các cổng khác nhau.

2. Trong thời gian Đấu Tranh Đoạt, 13:00, 20:00 mỗi ngày sẽ mở 1 lần Đoạt Cổng Thành, mỗi lần kéo dài 2h.

3. Tất cả thành viên tham gia chỉ được trấn giữ cổng bên ta, không thể giúp quân đoàn khác thủ.

4. Tất cả thành viên tham gia chỉ được tấn công cổng thành gần cổng bên ta, sau khi cổng thành bị công phá sẽ không còn trở ngại, được công cổng sau cổng thành này. 

5. Trong thời gian Tranh Đoạt Chiến, quân thủ thành của 1 thành bất kỳ bị diệt hết, tức Tranh Đoạt Chiến vòng này kết thúc, quân đoàn bị công phá cổng thành sẽ bị loại.

6. Nếu sau khi kết thúc Tranh Đoạt Chiến vẫn không có cổng thành nào bị công phá, thì quân đoàn còn ít quân thủ thành nhất bị loại.

7. Trong thời gian Tranh Đoạt Chiến, sever sẽ dừng toàn bộ hành vi Thành Chiến, toàn bộ người chưa tham gia được auto xem đấu ở giao diện Đoạt Hoàng Thành.

8. Khi auto xem đấu, mỗi phút được tự động nhận EXP và KNB, vào phòng xem đấu đặc biệt sẽ nhận x1.2 EXP auto.

9. Người tham gia sau khi vào giao diện Đoạt Hoàng Thành sẽ tự động vào chế độ auto tham chiến, tự động nhận thưởng auto trong phòng xem đấu đặc biệt.

10. Nếu Đấu Tranh Đoạt vì cổng thành bị công mà kết thúc sớm, hệ thống sẽ tổng kết hết một lần thưởng auto trong thời gian còn lại và gửi qua thư.

11. Trong thời gian Đấu Tranh Đoạt, nếu dưới 5 quân đoàn tham gia, sẽ tự động thăng hạng theo điều kiện Đấu tranh Đoạt, trận đặc cách sẽ lập thức kết thúc đấu vòng này và nhận thưởng đặc cách: 100 KNB, 10 vạn Đồng, 10 vạn Lương Thảo.

12. Quân đoàn sống sót cuối cùng trong Đấu Tranh Đoạt sẽ trở thành quán quân Hoàng Thành, và trở thành quân đoàn Cấm Vệ, được hưởng các quyền Cấm Vệ trong Hoàng Cung.

13. Quân đoàn trưởng Cấm Vệ sẽ tự động trở thành Hoàng Đế, được hưởng các quyền Hoàng Đế trong Hoàng Cung. 

14. Cả quân đoàn Cấm vệ đều sẽ được tự động nhận hàm tước, hàm tước hiển thị tại giao diện Thành Chiến. Hàm tước Vinh Dự và đặc quyền sẽ kéo dài đến khi trận Đấu Tranh Đoạt sau kết thúc.

15. Sau khi kết thúc, những quân đoàn chưa trở thành quán quân đều nhận 1 tầng Khích Lệ, trạng thái này có hiệu lực trong Thành Chiến thông qua thưởng hoặc khi đang Đoạt Hoàng Thành, nhận thêm buff thuộc tính.

16. Trạng thái Khích Lệ có thể cộng dồn, những quá 5 tầng sẽ biến mất.

——————•BINH PHÁP 37 KẾ •——————
🔥GAME SLG ĐẦU TIÊN ỨNG DỤNG ĐỊA HÌNH VÀO CHIẾN THUẬT 🔥

⚔️ Tải game: https://binhphap37ke.onelink.me/Gtml/fanpage
👉Nạp thẻ & nhập code: https://nap.sohagame.vn/binhphap37ke
⚠️Báo lỗi : https://hotro.sohagame.vn/

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
⚔️ Đập lối mòn - Vượt giới hạn - Game Tam Quốc xưng Đế 2022
⚔️ Binh pháp 37 kế - Khi 36 kế là không đủ
⚔️ Dụng binh bình thiên hạ - Tìm cạ cùng chơi game
⚔️ Đế Vương xuất chinh - Dụng binh bình thiên hạ
⚔️ Tay Phải Ôm Mỹ Nữ - Tay Trái Định Giang Sơn
⚔️ Binh pháp tuyệt thế - Xưng Đế 3Q
#SohaGame #binhphap37ke #binhphap #SLG #chienthuat #gamehay #gamemới #chienthuatthoigianthuc #GameHot #xuhuong #trending #gamechienthuat #gamemobile #comingsoon

Game