close
icon left icon right

[SỰ KIỆN] THƯỞNG ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY

Hồng Tụ xin giới thiệu tới các Chúa Công sự kiện thưởng đăng nhập 7 ngày đầu tặng ngay Thần Tướng Mã Siêu hot hot hot!!!

 Ngày 1: 100KNB, 5 vạn Đồng, 5 Nữ Nhi Hồng, 20 Sách EXP lam

 Ngày 2: 100KNB, vip1, Thần·Mã Siêu, 20 Sách EXP tím

 Ngày 3: 100KNB, 10 Chiêu Lệnh, 20 vạn Đồng, 20 Bái Thiếp

Ngày 4: 200KNB, 10 vạn Lương Thảo, 20 Gói Huấn Luyện lam, 20 Bái Thiếp


 Ngày 5:  200KNB, 10Hổ Phù, 20 Sách EXP tím, 20Bái Thiếp

 Ngày 6: 300KNB, 500 Vẫn Thiết

 Ngày 7 : 300KNB, 50 vạn Đồng, 30 Bái Thiếp, 30 Mảnh Thần Khí Thần·Mã Siêu

 Chúa Công chăm chỉ online đủ 7 ngày để nhận thưởng nhé.


 

Game