close
icon left icon right

[GIỚI THIỆU] Tính Năng Báu Vật

Xin chào các Chúa Công, Hồng Tụ tiếp tục giới thiệu thêm 1 tính năng cực kỳ đặc sắc đây ạ.

Báu Vật

- Báu Vật bổ sung cho các Chúa Công 1 số cực kỳ hiếm và tăng rất nhiều Lực Chiến nếu nâng cấp.

- Cấp Mở: Cấp 20 (Chúa Công- Báu Vật)

- Cấp Bậc: Có 23 cấp bậc.

- Cách Nâng: Dùng  Đồng Tước Lệnh để nâng cấp, Các bậc Báu Vật càng cao số lượng dùng vật phẩm càng nhiều, Nâng cấp dựa vào xác suất, Nâng càng nhiều xác suất % nâng thành công càng cao.

[Lưu Ý] Tính năng tính thuộc tính bậc cao nhất, không cộng dồn.

Game