close
icon left icon right

[GIỚI THIỆU] Tính Năng Chúa Công

Xin chào các Chúa Công, Hồng Tụ xin giới thiệu đến các Chúa Công 1 tính năng rất bổ ích đây.

Chúa Công】

I. Báu Vật: Báu Vật tăng cho các Chúa Công rất nhiều thuộc tính khi nâng cấp, Nâng càng cao thuộc tính bổ sung càng mạnh.

Cách Nâng: Dùng Đồng Tước Lệnh  để cường hóa.

 

II. Toạ Kỵ: Tọa Kỵ xuất hiện khi chiến đấu cùng Đội Hình của Chúa Công, Giúp gia tăng thêm sát thương, Đồng thời giúp cho các Chúa Công gia tăng rất nhiều thuộc tính cực kỳ hấp dẫn khi nâng cấp Toạ Kỵ.

Cách Nâng: Dùng Linh Đan  cường hóa Toạ Kỵ, Nâng càng cao, sẽ mở ra các thuộc tính khủng.

Trân Thú: Trân Thú là ngoại hình của các Toạ Kỵ, Đồng thời cũng tăng thêm thuộc tính.

 

III. Trang Bị: Trang bị mang đến cho các Chúa Công thuộc tính, Đồng thời cũng có nhiều tính năng Cường Hóa, Gắn Ngọc, Tinh Luyện v.v

Bộ Đồ: Mang vào sẽ tăng các Buff, ngoài ra các bộ đồ Đặc Biệt sẽ có thêm thành phần Bộ để kích hoạt các Thuộc Tính khủng, Đồng thời các Bộ Đồ sẽ tính theo bậc để cộng hưởng thêm Buff,

Bộ Đồ chia theo phẩm màu bao gồm: Lục,Lam,Tím,Cam,Đỏ.

 

Cường Hóa: Tăng các Thuộc Tính cho các vị trí trong bộ Đồ, Dùng Đá Cường Hóa   và Đồng để tăng.

Cộng Hưởng: Khi Cường Hóa mỗi 10 cấp độ toàn bộ Đồ, Sẽ kích hoạt Cộng Hưởng tăng thêm thuộc tính.

 

Tinh Luyện: Tính năng Nâng Sao cho các vị trí trong bộ Đồ, Nâng càng cao thuộc tính vốn có sẽ tăng thêm % và chỉ số.

Dùng Đá Tinh Luyện  để tăng các vị trí trong bộ Đồ bằng cấp SAO sẽ tăng thêm thuộc tính Cộng Hưởng.

 

Ngọc: Mang vào mỗi vị trí trong bộ Đồ, 1 món có 6 slot Ngọc, Mỗi 1 món sẽ có loại ngọc riêng như sau: : Thủ, Áo:Miễn Sát Thương, Nhẫn:Công,Trụy:Bạo Kích,

Tay:Trúng, Đai:Bền, Vũ Khí: Buff Sát Thương, Giày:.

[Lưu Ý] Mang tối thiểu 3 Ngọc cùng cấp của toàn bộ Trang Bị sẽ kích hoạt Cộng Hưởng

 

Thu Hồi: Có thể Thu Hồi các trang bị để nhận lại nguyên liệu và Tinh Thiết, các loại Huyền Tinh (Tinh Thiết và Huyền Tinh dùng đổi trang bị trong SHOP)

 

IV. Trống Trận: Kích hoạt thẻ Trống Trận sẽ nhận thêm Buff thuộc tính toàn Tướng

Nâng Sao: Khi kích hoạt thành công sẽ có hệ thống nâng sao, Nâng 3 sao sẽ phải mua thêm Trống Trận bậc 2 để nâng tiếp.

 

V. Luyện Hồn: Tính năng luyện hồn Tướng, Dùng các mảnh Hồn Tướng đã có của Chúa Công để bỏ vào Luyện Hồn, Tăng thuộc tính Binh Lực.

 

VI. Túc Mệnh: Tính năng cho phép nâng thuộc tính Hợp Thể, và kích hoạt Kỹ Năng Hợp Thể.

Tính năng có những Hợp Thể đội hình để nâng chia ra 4 hệ: Sát Thương,Trị Liệu,Bổ Trợ,Suy Yếu,

Chúa Công có thể nâng đội hình đó đến cấp độ tối đa sẽ kích hoạt Kỹ Năng Hợp Thể.

[Lưu Ý] Chỉ mang đội hình có những vị Tướng trong Hợp Thể mới kích hoạt Kỹ Năng.

Dùng Tam Sinh Thạch  để nâng cấp 

 

 

 

 

 

 

Game